Condensador d’aigua


Reconeguda transaccional busca inversionistes per la instal·lació de condensadors d’aigua en territori lunar. Alt retorn de la inversió i estabilitat d’ingressos a llarg termini.